Styrelse och revisorer

Styrelse

  • Peter Sjöstrand (ordförande), läkare och civilekonom
  • Simone Allertz, diakon
  • Claes Boustedt, civilekonom
  • Lennart Låftman, civilekonom
  • Sophie Monsén Lerenius, civilekonom

Suppleanter

  • Emma Eriksson, advokat
  • Emilie Påhlson-Möller, studie och yrkesvägledare

Revisorer

  • Patrik Olofson, auktoriserad revisor
  • Stephan Tolstoy, auktoriserad revisor och jur kand