Vilka kan söka?

Bidrag beviljas till verksamheter belägna inom Storstockholmsområdet och kan sökas av föreningar, organisationer och institutioner (ej enskilda personer). 

Stiftelsen beviljar bidrag till:  

  • främjande av utbildning och undervisning för barn och ungdomar 
  • främjande av stöd till personer i socialt och ekonomiskt behov

Stiftelsen beviljar inte bidrag till: 

  • enskilda personer, inklusive studieresor och individuell utbildning 
  • utlandsresor
  • politisk verksamhet

Enskild person i behov av bidrag?

Vänd dig till Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO) som Stiftelsen ger årligt stöd till och där ansökningar hanteras kontinuerligt under året.