Vilka kan söka?

Bidrag utdelas för närvarande endast ut till:

  • Verksamheter som främjar uppfostran och undervisning bland barn och ungdom
  • Verksamheter och personer i Storstockholmsområdet
  • Enskilda ekonomiskt behövande – stiftelsen samverkar med FVO, Föreningen för   Välgörenhetens Ordnande, när det gäller bidrag till enskilda personer.