Vem var Oscar Hirsch

oscarOscar Hirsch (1847 – 1931) stora livsgärning i form av humanitär verksamhet, lever vidare i dag genom Stiftelsen Oscar Hirschs Minne bildad 1933. Oscar Hirsch donerade aktier som utgör grunden till det kapital i fastigheter och aktier som Stiftelsen i dag förfogar över.

Oscar Hirsch utbildade sig till arkitekt vilket kom att prägla hans intresse för hus och bostäder. Han var under många år, verksam som störste ägare och direktör i ett tegelbruk, Bockholms – Sättra gård och tegelbruk invid Södra Björkfjärden i Mälaren.
1877 gifte sig den då 30-årige Oscar Hirsch med den 21-åriga Fanny Saloman. De fick en son, Axel. När denne var ett år gammal dog Fanny Hirsch i barnsäng. Sorgen blev en tung börda att bära för maken. I boken “Om levande och bortgångna”, skriven av Axel Hirsch, läser man: “Det är min övertygelse, att min far i sin förtvivlan kastade sig över arbetet för att döva sorgen. Arbetet blev som ett opiat”

Oscar Hirsch bildade Stiftelsen Fanny Hirschs Minne genom en donation till minne av sin unga älskade hustru, i syfte att för psykiskt sjuka kvinnor bereda lugn och vila samt en god omvårdnad under återhämtning efter intensivvård på “sinnessjukhus”.

När Oscar Hirsch avled 1931, 83 år gammal, hade han skänkt bort sina aktier i Stockholms Arbetarhem. Dessa aktier tillsammans med andra gåvor uppgick till ett värde av 26.500 kronor. För att förvalta detta kapital bildade sonen Axel Hirsch den 29 april 1933 Stiftelsen Oscar Hirschs Minne vilket vi i dag är mycket glada och tacksamma för då den bidrar till att hålla Oscar Hirschs namn och minne levande.