Eldsjälspriset

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och dess systerorganisationer vill uppmuntra personer som genom sina egna insatser till hjälp för utsatta i samhället tjänar som ett föredöme för andra. Deras oegennyttiga och obyråkratiska arbete skall kunna fungera som en modell för samhällelig verksamhet i större skala.

För att stimulera och underlätta en sådan utveckling har stiftelsen sedan 1999 utdelat ”Eldsjälspriset” till personer som lever upp till dessa högt ställda krav. Med priset följer ett större belopp som får  användas för angivet  ändamål.

2014 Tre eldsjälar anställda inom kommunal verksamhet i Botyrka och Skärholmen får priset för att kunna fortsätta sitt arbete med och för barn och ungdomar som inte har ekonomiskt utrymme inom kommunens ordinarie budgetramar;
– Beyron Axhner, Trygghetssamordnare Botkyrka Kommun
– Leila Baksi, Fältassistent Skärholmen
– Mantha Kasagianni, Socialtjänsten Botkyrka
Läs mer

2012 Kyrkoherde Carl-Erik Sahlberg vars verksamhet huvudsakligen består av utdelning av mat, fängelsebesök och härbärge i Klara kyrka (”Öppen kyrka”). Läs mer

2010 Michaela Sjögren Cronstedt, en av initiativtagarna till föreningen Musketörerna i Rågsved som arbetar för att hjälpa missbrukare och hemlösa till ett meningsfullt liv.

2009 Anne Hellströmer som arbetar med unga brottsoffer och verkar för att få till stånd stödcentra över hela landet.

2008 Kristina Telerud som bland annat startat Ersta vändpunkten, samtalsgrupper för barn och ungdomar från hem med missbruksproblematik samt för barn och ungdomar där någon i familjen har en demenssjukdom.

2006 Fyra eldsjälar inom skolans värld för projekt och studiebefämjande verksamhet som inte har ekonomiskt utrymme inom skolornas ordinarie budgetramar
– Speciallärare Tuva-Stina Lindén, Lillholmsskolan Skärholmen
– Skolledarna Hillevi Rindeby
– Eva Gustafsson, Rinkebyskolan
– Rektor Elisabeth Sörhuus, Hjulsta skolor

2004 Tre Eldsjälar på Söder;
– Kyrkoherde Anne-Marie Turesson, Sofia församling, för arbete med att bryta äldre, ensamma ekonomiskt behövandes isolering.
– Anders Carlberg, Fryshuset, för att sprida Fryshusets pedagogik och metodik för att komma fler ungdomar till del.
– Lotta Corell, Stadsmissionens projekt Mötesplats, en fristad för vilsekomna ungdomar.