Eldsjälar 2014

2014_crop

I maj år 2014 delades Eldsjälspriset ut till Beyron Axhner, Mantha Kasagianni och Leila Baksi. Gemensamt för 2014 års mottagare av Eldsjälspriset är att de genom ett fokus på förebyggande arbete och med stort engagemang samlat alla goda krafter till gemensamma insatser inom sina respektive områden. Beyron Ahxner, Mantha Kasagianni och Leila Baksi är alla anställda inom kommunal verksamhet i Botkyrka och Skärholmen. Dessa tre individer tilldelas priset för att kunna fortsätta sitt arbete med och för barn och ungdomar som inte har ekonomiskt utrymme inom kommunens ordinarie budgetramar och inspirera och agera föredöme för andra.

Nedan kan du läsa mer om varje mottagare.

Beyron Ahxner, trygghetssamordnare i Botkyrka kommun. Han har en förmåga att få civilsamhället och aktörer inom kommunen med på förebyggande och trygghets skapande arbete. Han ledde och samordnade framgångsrikt arbetet under upploppen 2013 där bl.a. människor från flera olika trossamfund gemensamt gick ut för att nattvandra. Beyron tilldelas eldsjälspriset för att ytterligare stärka, utveckla och bredda nattvandrargrupperna i Fittja, Norsborg och X-cons i Alby samt andra i Botkyrka kommun som arbetar för barns och ungdomars bästa.

Leila Baksi  har arbetat som fältassistent i Skärholmen i snart 9 år. Började arbeta som fältassistent direkt efter socionomstudier 2005. Leila har varit ordförande för Rif Stockholm (Riksorganisationen för fältarbete), samordnat ”fältarnas” närvaro under ung 08 festivalen och ansvarat för att hålla i lokala utsättningar i stadsdelen under riskhelger och helger. Under upploppen maj 2013 var hon samordnare för stadsdelen och skötte den största delen av information och kommunikation mellan de frivilliga, polis, skola, preventionssamordnare, stadsdelsdirektör och politiker. Leila tilldelas Eldsjälspriset för att användas i två projekt för unga.

Mantha Kasagianni har arbetat som socialarbetare i Skärholmen, men sedan en kort tid tillbaka arbetar hon nu i förebyggande arbete inom socialtjänsten i Botkyrka kommun. Under sitt arbete i Skärholmen har hon bland annat initierat, skapat och lett Projektet ”Mitt 127- skola”. Mantha bärs av övertygelsen att det är viktigt att stärka föräldrar då de har stor inverkan på barnens utveckling. Eldsjälspriset tilldelas Mantha för att vidareutveckla två projekt med fokus på barns och ungas väl.