Eldsjälar 2016

eldsjal2016crop

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och dess systerorganisationer vill uppmuntra personer som genom sina egna insatser till hjälp för utsatta i samhället tjänar som ett föredöme för andra. Deras oegennyttiga och obyråkratiska arbete skall kunna fungera som en modell för samhällelig verksamhet i större skala. För att stimulera och underlätta en sådan utveckling har stiftelsen sedan ett antal år utdelat ”Eldsjälspriset”.

I juni 2016 delades Eldsjälspris ut till Dilsa Demirbag Sten och Johan Wendt, två personer som med kreativitet och entreprenörskap lyckats göra skillnad på skolans område genom obyråkratiskt och oegennyttigt arbete.

De har startat verksamheter som utan kostnad för de enskilda barnen eller deras familjer ger kunskaper och skapar lust för vidare lärande.

Dilsa Demirbag Sten genom att i verksamheten Berättarministeriet, ge förutsättningar för inblick i språkets och böckernas värld och Johan Wendt genom Mattecentrum ge tusentals barn och ungdomar stöd i matematikinlärningen och som nu är aktuell för att ge stöd, inspiration och inblick i datalogiskt tänkande.

Priset, en miljon kronor, delas mellan pristagarna och får användas för vidareutveckling och kunskapsspridning inom deras respektive arbetsfält.