Eldsjälar 2017

Två eldsjälspriser delades ut till pristagare som på ett enastående sätt har samarbetat för att hjälpa de mest utsatta i samhället. 

Det ena priset gick till Elisabeth och Uno Svedin, paret bakom ”Ny Gemenskap”. Utan egen vinning har de outtröttligt arbetat för att förbättra situationen för dem som har det svårt i samhället. I femtio år har de kämpat trots mycken motvind från de delar av samhället som i stället borde stöttat dem. Mot alla odds har de ändå lyckats och fortsätter dessutom sitt framgångsrika arbete.

Det andra priset gick till Anette Kyhlström, kvinnan bakom ”Hela Människan i Stockholm”. År ut och år in har hon jobbat ensam och oegennyttigt för att fånga upp alla de problem som uppstår när det går snett i en livssituation. Nästan alltid har hon också funnit en lösning på problemen i stort såväl som i smått.