Eldsjälar 2022

Lena och Arne Falkbäck, paret bakom ” Våga va’ dig själv” har utan egen vinning outtröttligt arbetat länge med att arrangera sommarläger för ungdomar som inte bara ger dem goda förebilder och skapar en stark gemenskap men även stärker ungdomars självkänsla för framtiden.bild på eldsjälar 2022

Olivia Trygg Larsen, grundaren till ”Trygga barnen”” har i många år kämpat för att se till att barn och ungdomar som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk får det stöd de har rätt till och att på olika sätt skapa en trygghet för dessa barn.