Ändamål

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne grundades år 1933 till minne av ingenjören Oscar Hirsch för att främja social verksamhet som avser vård och uppfostran av barn, undervisning och utbildning samt hjälpverksamhet till behövande i Storstockholm. Mottagare av bidragen är ett stort antal föreningar, institutioner och privatpersoner, vilka i många fall ger positiva spridningseffekter till andra delar av samhället. I syfte att effektivisera verksamheten har Stiftelsen i dag två systerorganisationer, Byggnadsstiftelsen S:t Erik och Stiftelsen Agnes Lagerstedts Minne.

Ur stiftelsens stadgar:
 “Denna stiftelse, som till hugfästande av framlidne Ingenjören Oscar Hirschs minne benämnes “Stiftelsen Oscar Hirschs Minne”, har till uppgift att med avkastningen av sina tillgångar- i samarbete med Aktiebolaget Stockholms Arbetarhem- främja sådan social verksamhet som avser vård och uppfostran av barn, beredande av undervisning och utbildning företrädesvis genom lämnande av understöd därtill, eller hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.”