Mottagare av bidrag

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne äger fastigheter och värdepapper. Avkastningen från tillgångarna  finansierar hjälpverksamheten.

Under många år har Stiftelsen delat ut betydande medel till hjälpverksamhet. Bidrag har kunnat delas ut varje år utan uppehåll. Under det senaste decenniet har Stiftelsen dessutom, trots finansiella kriser och andra störningar i omvärlden, varje år kunnat öka de utdelade bidragen.  År 2012 gavs över 8 miljoner kronor till behövande, både i form av många mindre summor och ett antal större bidrag.

Mottagare av bidragen är ett stort antal föreningar, institutioner och privatpersoner, vilka i många fall ger positiva spridningseffeketer till andra dela av samhället.

Några exempel på verksamheter som stiftelsen genom bidrag stödjer finns nedan:

 


Stiftelsen Oscar Hirsch har under en mycket lång tid varit med och stöttat Fryshusets olika verksamheter genom åren. Bland annat stöttar Stifelsen för närvarande verksamheterna Frysbox, United Sisters och Barn till Ensamma mammor, som arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under ekonomisk eller annan utsatthet.
“Stiftelsen har bidragit till att över 700 barn har fått uppleva en sommar fylld med härliga barndomsminnen. Minnen finns kvar i ett litet barns hjärta och fina barndomsminnen kan skänka hopp om en ljusare framtid.”

Barn_till_ensamma_mammor_sommar2013

 


Maskrosbarn är en ideell organisation som hjälper  barn och ungdomar till föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka. Verksamheten innefattar bl.a. läger, stöd och föreläsningar. Varje år möter de ca 100 ungodmar genom läger och långt fler genom olika stödfunktioner.
“Tack vare bidrag från bl.a Stiftelsen Oscar Hirsch Minne så kan vi bedriva och utveckla vår verksamhet, vilket vi är väldigt tacksamma för”.

 


CancerRehabFonden är en ideell organisation som erbjuder veckolånga rehabprogram till vuxna cancerdrabbade. Den offentliga vården har inte resurser att erbjuda cancerrehabilitering till alla som behöver det – därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt. Programmen innehåller gruppsamtal med psykolog/terapeut, kostråd, fysisk aktivitet samt yoga, och har legitimerad och erfaren personal.

”Vi är oerhört tacksamma för att Stiftelsen Oscar Hirschs Minne har stöttat oss i flera år. Tillsammans hjälper vi cancerdrabbade tillbaka till livet!”

Bild från en av CancerRehabFondens rehabveckor.