Eldsjäl 2012

Carl-Erik-Sahlberg

I november 2012 mottog direktor Carl-Erik Sahlberg Stiftelsen Oscar Hirschs Eldsjälspris. Priset delades ut under Carl-Eriks avskedsgudstjänst i en fullsatt S:ta Clara kyrka mitt i Stockholm för hans fantastiska arbete med de personer i samhället som han själv kallar ”de tilltufsade”.

För 25 år sedan kom Carl-Erik till en närmast tom S:ta Clara kyrka. Han såg då till att hålla kyrkan öppen och startade  ett café inne i kyrkan.  Dessutom tog Carl-Erik  initiativ till ett utåtriktat socialt arbete på Malmskillnadsgatan och Sergels torg. Detta arbete har genom åren hjälpt hundratals missbrukare, prostituerade, hemlösa, psykiskt sköra m m till nya liv, fria från droger och kriminalitet. Den tomma kyrkan blev snart full av människor av olika bakgrunder, hög som låg, kung som hemlös berättar Carl-Erik.

Prissumman på 1 miljon kronor från Stiftelsens Eldsjälspris 2012 har Carl-Erik bland annat använt till att ge hem för hemlösa. Utan en hemadress är det svårt för “tilltufsade” att få jobb och nu på grund av detta fått ett arbete och en meningsfull sysselsättning. Under sommaren 2013 planeras även en dag- och kursverksamhet för ett 20-tal ensamstående och utsatta kvinnor på Lindholmen, en ö i Mälaren, för prispengarna.

Carl-Erik Sahlberg är numera bosatt i Tanzania där han verkar som missionär tillsammans med sin fru och där de tillsamman förestår ett familjehem med barn bland annat från aids-drabbade familjer.