Tranviks möjligheter

År 1992 förvärvade Stiftelsen Oscar Hirschs Minne området på villkor att till alla delar bibehålla naturreservatet, förvalta närmare 370 hektar av vatten, jordbruks- och betesland med gammelskog och hagmarker, men också för att fortsätta samarbetet med den statliga nationalparken Ängsö.

Syftet är att Stiftelsen skall bevara och utveckla detta värdefulla område och göra det tillgängligt även för personer handikapp eller något funktionshinder inom ramen för reservatets föreskrifter och skötselplan.

Genom ett sytematiskt och varsamt arbete har stigar, leder och speciella hjälpmedel anordnats, som gör det möjligt för nya grupper att göra besök. Stiftelsen gläds åt att kunna erbjuda rullstolsburna vistelse i naturen och att se ett stort antal gäster bland annat från handikappföreningar och äldreboenden på besök.

Oscars brygga, Paviljongen och Naturslingan
En brygga med sjöbod har uppförts vid Lackavik inom södra delen av naturreservatet. Anläggningen, kallad Oscars brygga, är speciellt anpassad för personer med rörelsehinder.

Intill bryggan har Stiftelsen låtit bygga en helt modern raststuga vid havet,  Paviljongen, även  den anpassad för rullstolsburna. Paviljongen rymmer c:a 20 personer varav 5 rullstolsburna och är utrustad med handikappanpassat våtrum, dusch och toalett. Vi välkomnar alla besökare men det är viktigt att föranmäla besök i god tid innan så att någon finns på plats och kan låsa upp Paviljongen. Se “kontakt” för föranmälan via telefon.

Området kan även erbjuda en naturslinga genom skog för fri utveckling, Slingan, som är ca 600 meter och anpassad för rullstolsbundna. Det är en unik möjlighet att på ett enkelt sätt komma ut i urskog med rik flora och fågelsång speciellt på våren.

Paviljongen med tillhörande båtbrygga brukas delvis av en från Stiftelsen fristående förening, Stockholms Handikappades Fiske och Friluftsförening. Bryggan kan då användas som tilläggningsplats för den båt som föreningen anskaffat för att erbjuda rullstolsbundna turer till havs.

430555_354586694628161_991717676_n[1]