Ansökningsförfarande

Ansökan från föreningar och institutioner skall vara inkomna senast 15 mars respektive 15 oktober.

Ansökningar från enskilda personer vidarebefordras kontinuerligt för handläggning hos Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO).

Någon speciell ansökningsblankett behöver inte användas (för FVO krävs ansökningsblankett, se vidare deras hemsida).  Det är dock mycket viktigt att ansökan innehåller följande:

  • Beskrivning av verksamheten till vilken bidrag söks.
  • Beskrivning av ändamålet med sökt bidrag.
  • Kontaktperson. Adress. Telefonnummer.
  • Organisationsnummer. Postgiro/Bankgironr.

Ansökningar skickas till:

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne & Byggnadsstiftelsen S:t Erik
C/O AB Rådstornet
Kungstensgatan 38
113 59 Stockholm

Ansökningarna granskas och bedöms av styrelsen. Utdelning till mottagare av bidrag sker två gånger under året, i juni och december. För beviljade ansökningar kräver Stiftelsen en skriftlig redovisning hur pengarna senare har använts till ändamålet.