Vanliga frågor och svar

F: Kan jag som enskild person söka bidrag hos Stiftelsen?
S: Ja, men när det gäller enskilda personer samarbetar vi med föreningen FVO som får ett årligt bidrag från vår stiftelse. Vi hänvisar till FVO:s hemsida där du kan få mer information och även ladda ner en ansökningsblankett. Där finns också telefonnummer till handläggare. www.foreningenfvo.se

F: Vilka ansökningsdatum gäller för mig som enskild person?
S: För enskilda personer finns inget speciellt ansökningsdatum. Det går att skicka in ansökan när som helst under året.  Om du tidigare fått bidrag måste det gå minst ett år innan du kan söka igen.

F: Kan ansökan skickas in via e-mail?
S: Nej, vi tar endast emot skriftliga ansökningar som skickas via vanlig post. Se adress under ”Ansökningsförfarande”.

F: Krävs en särskild blankett för ansökan?
S: Nej, någon speciell ansökningsblankett behöver inte användas.  För föreningar/organisationer är det dock mycket viktigt att ansökan innehåller följande:

  • Beskrivning av verksamheten till vilken bidrag söks.
  • Beskrivning av ändamålet med sökt bidrag.
  • Kontaktperson. Adress. Telefonnummer.
  • Organisationsnummer. Postgiro/Bankgironr.
  • Även gärna en budget och uppgift om man söker bidrag hos andra stiftelser

Om du söker som enskild person hänvisas till FVO. www.foreningenfvo.se

F: Vilka ansökningsdatum gäller för föreningar/organisationer/andra verksamheter?
S: Ansökningarna ska vara inne senast 15 mars för att kunna behandlas vid styrelsens sammanträde i slutet av maj och senast den 15 oktober för att kunna behandlas vid styrelsens sammanträde i slutet av november.

F: Vad händer efter jag fått ett bidrag?
S: När ni använt ert bidrag önskar vi en skriftlig redovisning över hur ni använt pengarna exempelvis typ av aktivitet, antal deltagare, olika kostnadsposter etc. En förutsättning för att få en ny ansökan behandlad är att man lämnat redovisning.

F: Hur vet jag om ansökan fått avslag eller tillslag?
S: Efter beslutssammanträdet skickas ett brev där det framgår vilken summa ni beviljats samt till vilket ändamål. I brevet finns också en blankett (rekvisition) som ska skickas till banken som kommer att betala ut pengarna till er. Vi skickar inga avslagsbrev.

F: Om ansökan beviljats, när och hur förs pengarna över?
S: Efter ansökan beviljats, skickas ett brev där det framgår vilken summa ni beviljats samt till vilket ändamål. I brevet finns också en blankett (rekvisition) som ska skickas till banken som kommer att betala ut pengarna till er. Ansökningar för verksamheter beviljas två gånger om året, i maj och november.

F: Kan man söka bidrag hos er vid flera tillfällen?
S: Ja, men man kan inte räkna med att få bidrag varje gång. Det är många som söker. En förutsättning för att få en ny ansökan behandlad är att man lämnat redovisning för hur tidigare bidrag använts och att det gått ett år sedan man senast fick bidrag.

F: Varför avslogs ansökan?
S: Varje ansökan läses noggrant igenom och diskuteras av styrelsen utifrån hur väl ändamålet  stämmer överens med stiftelsen stadgar. Det kommer in många ansökningar och ibland krävs även en prioritering mellan olika ändamål.

F: Vart vänder jag mig med frågor angående ansökan av bidrag?
S:  Styrelseledamöterna Lisbeth Franzon, Simone Allertz och Sophie Monsén Lerenius.
Telefon: 08-510 616 90
Mail: info@oscar-hirsch.se

F: Vart vänder jag mig med frågor angående någon av Stiftelsens fastigheter?
S:
För samtliga frågor kring Stiftelsens fastigheter hänvisas till förvaltningsbolaget Rådstornet Fastighets AB.  www.radstornet.se

F: Hur behandlar stiftelsen mina personuppgifter?
S: Stiftelsen behandlar personuppgifter i enlighet med utformad personuppgiftspolicy. Läs policyn i sin helhet här .